*alt_site_homepage_image*
En

Vyko seminaras „Aplinkos oro taršos valdymas“

Visos naujienos

Vyko seminaras „Aplinkos oro taršos valdymas“

Š. m. lapkričio 10 d. Aplinkos apsaugos agentūra surengė nuotolinį seminarą „Aplinkos oro taršos valdymas“ aplinkos apsaugos priežiūrą ir valstybinę kontrolę vykdantiems pareigūnams ir specialistams.

Seminare dalyvavo 176 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistai.

Renginio tikslas – pasidalinti žiniomis ir įgyta patirtimi, valdant ir sprendžiant dažniausiai kylančias problemines situacijas aplinkos oro taršos valdymo ir prevencijos srityje, kartu plėtojant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, efektyvinant Aplinkos apsaugos įstatyme ir kituose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose ūkio subjektams nustatytų reikalavimų taršos prevencijos srityje įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. Seminaro metu buvo pristatyti 5 pranešimai apie taršos leidimų sąlygų nustatymo specialiojoje dalyje „Aplinkos oro taršos valdymas“ ypatumus, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizavimą, reikalavimus ūkio subjektų išmetamų teršalų į aplinkos orą monitoringo vykdymui, aplinkosaugines duomenų bazes, aplinkos oro taršos valdymą ir prevenciją. Atsakyta į klausimus, kuriuos seminaro dalyviai uždavė iš anksto registruodamiesi ir tiesiogiai seminaro metu.

Informacija atnaujinta: 2022-11-18