*alt_site_homepage_image*
En

UAB „Žalvaris“ ėminių tyrimų duomenys perduoti Aplinkos apsaugos departamento vertinimui

Visos naujienos

UAB „Žalvaris“ ėminių tyrimų duomenys perduoti Aplinkos apsaugos departamento vertinimui

Rugpjūčio 26 d. įvykus gaisrui Kauno atliekų surinkimo ir tvarkymo įmonės UAB „Žalvaris“ teritorijoje, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai paėmė aplinkos oro ėminius lakių organinių junginių nustatymui. Gaisro metu buvo paimti 3 ėminiai pavėjinėje ir vienas ėminys priešvėjinėje pusėje, skirtingu atstumu nuo gaisro židinio. Buvo atlikti nuolatinai kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), azoto oksido, anglies monoksido, ozono, sieros dioksido ir lakių organinių junginių (benzeno, tolueno ir ksileno) matavimai.

Taip pat buvo paimti paviršinių nuotekų ėminiai sunkiųjų metalų, gyvsidabrio, naftos produktų, skendinčių medžiagų, ftalatų, alkilfenolių, policiklinių aromatinių angliavandenilių, lakių organinių junginių, BDS7 tyrimų atlikimui ir ekotoksiškumo nustatymui.

Rugpjūčio 26-27 d. buvo paimti paviršinio vandens ėminiai Kauno mariose, ties Marių gatve (2 kartus) ir Amalės upelyje (3 kartus), aukščiau ir žemiau taršos vietos, sunkiųjų metalų, gyvsidabrio, naftos produktų, skendinčių medžiagų, ftalatų, alkilfenolių, policiklinių aromatinių angliavandenilių, lakių organinių junginių, BDS7 tyrimų atlikimui.

Agentūros atliktų laboratorinių tyrimų rezultatai buvo perduoti Aplinkos apsaugos departamento specialistų vertinimui. Ekotoksiškumo tyrimų rezultatai bus perduoti Aplinkos apsaugos departamentui šiandien.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23