*alt_site_homepage_image*
En

Siūloma nustatyti devynias naujas labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas

Visos naujienos

Siūloma nustatyti devynias naujas labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas

Medžiagos, kurios gali turėti rimtą ir dažnai negrįžtamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, gali būti priskiriamos labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms (SVHC). Valstybės narės arba Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), Europos Komisijos prašymu, gali pasiūlyti nustatyti, kad medžiaga priskirtina SVHC, parengdama dokumentaciją pagal REACH reglamento XV priedo reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad medžiaga yra SVHC, ji įtraukiama į kandidatinį ir galiausiai į autorizacijos sąrašą.

Šiuo metu vyksta konsultacijos dėl 9 medžiagų, kurias siūloma nustatyti kaip SVHC, tai:

  • 4,4'-sulfonildifenolis (bisfenolis S; BPS) (EC 201-250-5, CAS 80-09-1);
  • Perfluorheptano rūgštis ir jos druskos (EC -, CAS -);
  • Melaminas (EC 203-615-4, CAS 108-78-1);
  • Izobutil-4-hidroksibenzoatas (EC 224-208-8, CAS 4247-02-3);
  • Bis(2-etilheksil) tetrabromftalatas, apimantis bet kuriuos atskirus izomerus ir (arba) jų derinius (EC -, CAS -);
  • Bario diboro tetraoksidas (EC 237-222-4, CAS 13701-59-2);
  • 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan-2-il)morfolino ir 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluor-4-(heptafluorpropil)morfolino (FC-770) (EC 473-390-7, CAS -) reakcijos masė;
  • 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-izopropilidenedifenolis (tetrabromobisfenolis-A; TBBPA) (EC 201-236-9, CAS 79-94-7);
  • 1,1'-[etan-1,2-diilbisoksi]bis[2,4,6-tribrombenzenas] (EC 253-692-3, CAS 37853-59-1).

Pagal XV priedą rengiamas ataskaitas galima rasti ECHA puslapyje spustelėjus išsamios informacijos mygtuką Details lentelėje, kurioje išvardytos siūlomos medžiagos. Visos suinteresuotosios šalys raginamos per konsultacijas teikti pastabas dėl šių ataskaitų. Taip pat laukiama pastabų ir papildomos informacijos apie medžiagos naudojimo būdus, kiekvienu būdu sunaudojamą jos kiekį, poveikį, alternatyvas ir keliamą riziką.

Konsultacijos vyks iki šių metų spalio 17 d.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23