*alt_site_homepage_image*
En

Renatūralizacija: Vilkos upė

Vanduo

Renatūralizacija: Vilkos upė

Praeitą savaitę Pagėgių savivaldybės administracijos kviečiami lankėmės prie Vilkos upės ir apžiūrėjome pernai įrengtas upės vagos atstatymo (renatūralizavimo) priemones.

Nuogąstauta, kad įrengtos priemonės gali pakenkti dar sovietmečiu įrengtai melioracijos sistemai.

Vilkos upės 5,5 km ilgio ruožuose buvo įrengtos 41 renatūralizavimo priemonė, panaudojant lauko akmenis, gargždą ir medžių rąstus. taip imituojant natūralų upės vingį įkasti rąstai, kurie ilgainiui turi būti upės srovės padengti sąnašomis ir suformuoti nedidelius pusiasalius ir užutėkius, kas yra būdinga natūraliai upės aplinkai. Apsilankę specialistai iš Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros užtikrino, kad 2022 m. vykdyti darbai ir įrengtos renatūralizavimo priemonės žalos nepadarė ir neturi įtakos melioracijos sistemai. Pastebėta, kad iššūkių kelia pati upė, Nemuno žemupio intakas, kuris labai patvinsta pavasarį arba per gausias liūtis ir potvynio metu staigiai sukilęs vanduo formuoja specifinį nešmenų judėjimą bei dugno nuosėdų įvairaus grunto dalelių pasiskleidimą upės vagos priekrantės zonoje.

Nuspręsta stebėti, kaip kinta upės vaga, dronu užfiksuota esama situacija.

Didžioji dalis visų Lietuvos upių buvo sureguliuotos melioracijos tikslais, todėl sumažėjo upių biologinė įvairovė, o ekologinės sąlygos tapo nebetinkamos gyventi tam tikrų žuvų ir kitų vandens organizmų rūšims. Sureguliuotų upių kokybės elementų rodikliai neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų ir be papildomų priemonių mažai tikėtina, kad gera ekologinė būklė galėtų atsistatyti artimiausiais dešimtmečiais. Ekologinei būklei pagerinti daugelis ES šalių, tarp jų ir Lietuva, sureguliuotose upėse naudoja švelniojo renatūralizavimo priemones. Šios priemonės sudaro sąlygas buveinių ir rūšių įvairovės gausinimui sukuriant palankias sąlygas joms gyventi, sudaro sąlygas upių buveinių ir jose gyvenančių augalų ir gyvūnų rūšių įvairovės gausinimui. Tai skatina natūralų vandens apsivalymą nuo biogeninių medžiagų ir parodo vandens telkinio būklės gerėjimą.

Vandens telkinių būklės atstatymo upių vagų renatūralizavimo priemonėmis projekto metu atlikti darbai jau 55-iose upėse, 6-šiose baigiamos rengti renatūralizavimo priemonės ir dar suplanuoti darbai 15-oje upių.

Plačiau apie upių renatūralizavimą skaitykite čia.

 

Informacija atnaujinta: 2023-06-23