*alt_site_homepage_image*
En

Papildytas Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas

Visos naujienos

Papildytas Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas

Š. m. sausio 17 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašą papildė 4 naujais įrašais. Dabar jame iš viso yra 223 įrašų, apimančių daugiau nei 400 cheminių medžiagų, kurios yra pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai. Viena iš 4 naujai įtrauktų cheminių medžiagų yra naudojama kosmetikoje, kitos naudojamos gumose, tepaluose ir sandarikliuose. 

Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras teisės aktuose nustatytas prievoles. Šios prievolės yra susijusios ne tik su į sąrašą įtrauktomis atskiromis ar mišinių sudėtyje esančiomis medžiagos, bet ir su jų buvimu gaminiuose.

Pagal REACH reglamentą bet kuris gaminio, kuriame yra Kandidatinio sąrašo medžiaga, kurios koncentracija yra didesnė kaip 0,1 %, tiekėjas turi suteikti gaminio gavėjams ir vartotojams pakankamai informacijos, kad tokį gaminį būtų galima saugiai naudoti. Vartotojas turi teisę prašyti pateikti informaciją, ar planuojamame įsigyti gaminyje nėra medžiagų iš Kandidatinio sąrašo. Gaminio tiekėjas vartotojui šią informaciją turi pateikti nemokamai per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Kai gaminyje yra daugiau nei 0,1 % į Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos ir tokios medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną, gaminio gamintojas ar importuotojas turi apie ją pranešti ECHA.

Taip pat kiekvienas gaminio, kuriame yra cheminė medžiaga iš Kandidatinio sąrašo ir kurios koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės, gamintojas, importuotojas ir platintojas, tiekiantis tokį gaminį į Europos Sąjungos rinką, turi pateikti apie jį pranešimą į SCIP duomenų bazę

Informacija atnaujinta: 2022-09-23