*alt_site_homepage_image*
En

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl apribojimo nustatymo 1,2-dichloretanui

Visos naujienos

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl apribojimo nustatymo 1,2-dichloretanui

Europos cheminių medžiagų agentūra informavo apie galimybę teikti pastabas ir įrodymus siekiant pateikti pagal REACH reglamento XV priedą parengtą apribojimo dokumentaciją dėl 1,2-dichloretano apribojimo gaminiuose.

Norima nustatyti apribojimą 1,2-dichloretanui (CAS Nr. 107-06-2 EB Nr. 203-248-1) dėl poveikio darbuotojams krovininių konteinerių atidarymo metu. 

Šiuo apribojimu siekiama visoje Europos Sąjungoje sumažinti riziką, susijusią su 1,2-dichloretano poveikiu darbuotojams arba kitomis pavojingomis medžiagomis, naudojamomis kaip fumigantai, kurios gali būti nepakankamai kontroliuojamos. 

Pastabų ir įrodymų teikimo pradžia – 2022 m. vasario 2 d., pabaiga – 2022 m. kovo 16 d.

Pastabas ir įrodymus gali pateikti valstybės narės, bendrovės ir kitos organizacijos.

Pastabas ir pasiūlymus dėl 1,2-dichloretano apribojimo galima pateikti naudojant tam skirtą formą.

Visos konsultacijos dėl apribojimų nustatymo pagal REACH reglamentą yra skelbiamos Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie apribojimų procedūrą galite rasti čia.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23