*alt_site_homepage_image*
En

Kviečiame išsakyti nuomonę apie planuojamus REACH reglamento pakeitimus

Visos naujienos

Kviečiame išsakyti nuomonę apie planuojamus REACH reglamento pakeitimus

Vienas Europos žaliojo kurso užmojų – užtikrinti nulinę taršą ir taip kurti aplinką be toksinių medžiagų. Įgyvendinant šį užmojį, cheminių medžiagų strategijoje tvarumui užtikrinti skelbiami veiksmai, kuriais siekiama geriau apsaugoti žmones ir aplinką nuo pavojingųjų cheminių medžiagų ir skatinti inovacijas, kad būtų kuriamos saugios ir tvarumo principus atitinkančios alternatyvos. Šiems tikslams įgyvendinti atsirado poreikis peržiūrėti REACH reglamentą

Norint įvertinti suinteresuotų šalių nuomones apie REACH reglamento peržiūrą, Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas, kuriose kviečiamos dalyvauti pramonės ir verslo asociacijos, įmonės, vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, mokslo institucijos, kiti asmenys.

Viešųjų konsultacijų metu prašoma išreikšti nuomonę apie galimą cheminių medžiagų registracijai teikiamos informacijos reikalavimų sugriežtinimą, privalomą tam tikrų polimerų registraciją, kad būtų galima efektyviai identifikuoti visas kancerogenines ir kitas kritinio pavojingumo medžiagas (pvz., veikiančias nervų ir imuninę sistemas) ir įvertinti jų poveikį.

Laukiama nuomonės ir apie cheminių mišinių vertinimo faktorių įvedimą, informacijos tiekimo grandinėje perdavimo supaprastinimą, registracijos dokumentacijos ir cheminių medžiagų vertinimo nuostatų peržiūrą, autorizacijos ir apribojimų procesų reformą, platesnį bendrojo rizikos valdymo metodo taikymą, būtinųjų (svarbiausių) naudojimo reikmių apibrėžimą, reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir kontrolės tobulinimą.

Viešosios konsultacijos vyks iki 2022 m. balandžio 15 d. Nuomonę galite pateikti užpildydami internetinį klausimyną. Jei negalite naudotis internetiniu klausimynu, susisiekite el. paštu Mateo.GALLEGO@ec.europa.eu

Daugiau informacijos apie šias konsultacijas pateikiama Europos Komisijos tinklapyje bei Aplinkos ministerijos svetainėje

Informacija atnaujinta: 2022-09-23