*alt_site_homepage_image*
En

Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir teikti pastabas Gyvsidabrio reglamentui

Cheminės medžiagos

Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir teikti pastabas Gyvsidabrio reglamentui

Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Gyvsidabrio reglamento pakeitimo. Reglamento projektu norima dar labiau apriboti gyvsidabrio naudojimą ir tarptautinę prekybą Europos Sąjungos šalyse. Gyventojai ir suinteresuotos visuomenės grupės kviečiamos teikti pakeitimams pastabas ir pasiūlymus viešojoje konsultacijoje iki rugsėjo 8 d.

Šis Europos Komijos pasiūlymas bus svarstomas ES institucijose, atstovavimui derybose bus rengiama su institucijomis ir socialiniais partneriais suderinta Lietuvos pozicija.

Nors Europos Sąjungoje gyvsidabris daugelyje produktų ribojamas, kai kuriuose produktuose jis vis dar naudojamas. Pavyzdžiui, dantų amalgama yra didžiausia likusi gyvsidabrio tikslinio naudojimo ES sritis – 2019 m. jo sunaudota apie 40 tonų. Todėl siūloma nuo 2025 m. visiškai uždrausti naudoti dantų amalgamą dantų taisymui, išskyrus mediciniškai būtinus atvejus, dantų amalgamos gamybą ir eksportą, nuo 2026–2028 m. – kitų tam tikrų gyvsidabrio turinčių produktų gamybą, eksportą ir importą, kadangi šiems produktams jau yra saugių alternatyvų.

Taip pat numatoma papildyti Gyvsidabrio reglamentą į jį įtraukiant penkių tipų lempas, kuriose yra gyvsidabrio. Pagal dabar galiojančius Gyvsidabrio reglamento reikalavimus jau ribojama tam tikrų lempų, baterijų, matavimo priemonių, elektronikos prietaisų, kosmetikos, biocidų ir kt. produktų, turinčių gyvsidabrio, gamyba, eksportas ir importas.

Gyvsidabris yra toksiška cheminė medžiaga, kelianti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Istoriškai gyvsidabris buvo naudojamas daugelyje sričių, tokių kaip aukso gavyba, baterijos, fluorescencinės lempos, termometrai ir barometrai. Didelis gyvsidabrio kiekis, pavyzdžiui, įkvėpus gyvsidabrio garų, gali pakenkti smegenims, plaučiams, inkstams ir imuninei sistemai. Patekęs į aplinką jis patenka į mitybos grandinę ir kaupiasi, daugiausia žuvyse.

Pasiūlymu norima užtikrinti ES cheminių medžiagų strategiją, įgyvendinti Nulinės taršos veiksmų plano tikslus ir Europos Žaliąjį kursą, kuriais siekiama, kad aplinkoje nebūtų toksinių medžiagų.

Nuomonę apie Europos komisijos pasiūlymą viešųjų konsultacijų metu gali teikti piliečiai, pramonės ir verslo asociacijos, vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, mokslo institucijos ir kiti asmenys. Viešosios konsultacijos metu pateiktas nuomones ir pasiūlymus įvertins Europos Komisija parengdama visų gautų atsiliepimų apibendrinimą ir jį pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai, kad jais būtų remiamasi su teisės aktu susijusiuose svarstymuose ir derybose.

Išreikšti nuomonę galite Europos Komisijos tinklapyje čia iki 2023 m. rugsėjo 8 d.

Išsamesnės informacijos apie viešąją konsultaciją galima teirautis Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės patarėjos Aurelijos Bajoraitienės, tel.: +370 61876434, el. paštas: aurelija.bajoraitiene@am.lt.

Informacija atnaujinta: 2023-07-27