*alt_site_homepage_image*
En

Kaip užtikrinti visuomenės teisę į švarią aplinką?

Taršos prevencija

Kaip užtikrinti visuomenės teisę į švarią aplinką?

Ar gali vietos bendruomenės siekti, kad kaimynystėje  gamykla, žemės ūkio bendrovė ar kita galimai aplinką teršianti įmonė būtų statoma užtikrinant visuomenės teisę į švarią aplinką ir atsižvelgiant į bendruomenės interesus? Kaip visuomenė gali išsakyti savo nuomonę dėl planuojamos ūkinės veiklos ir dalyvauti priimant sprendimus? Į šiuos klausimus atsakymus padės rasti Aplinkos ministerijos parengtas leidinys apie visuomenės dalyvavimą rengiant poveikio aplinkai vertinimą (PAV).

Poveikio aplinkai vertinimas yra prevencinė aplinkos apsaugos priemonė, padedanti iš anksto užtikrinti, kad vykdant ūkinę veiklą nebus daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Deja, tenka apgailestauti, kad ne visi žmonės žino apie tokią jų teisę dalyvauti atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Visuomenės dalyvavimas šiame procese yra svarbus demokratijos ir aplinkosaugos principas, skatinantis tvarią ir atsakingą veiklą aplinkos srityje. Visuomenės dalyvavimas poveikio aplinkai vertinimo procese padeda didinti žmonių supratimą apie aplinkos klausimus ir jų poveikį, skatina platesnį aplinkosaugos sąmoningumą, aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenių veikloje.

Pavyzdžiui, veiklos poveikis aplinkai gali priklausyti ne tik nuo ūkinės veiklos ar masto, bet ir nuo aplinkos, kurioje ketinama vykdyti ūkinę veiklą: saugomose teritorijose tam tikra veikla gali būti draudžiama, o dėl atstumų iki taršą keliančių objektų gali būti nustatomi tam tikri veiklos apdorojimai.

Aplinkos ministerija, pasirengusi užtikrinti  efektyvesnį visuomenės įsitraukimą ir visuomenės teisę gauti informaciją apie aplinką bei dalyvauti visuomenės atstovams priimant sprendimus, parengė informacinį leidinį visuomenei „Visuomenės dalyvavimas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir atrankos dėl PAV procesuose“.

Leidinyje trumpai aprašoma, kas yra poveikis aplinkai, kas yra atranka ir poveikio aplinkai vertinimas, kada jie atliekami, kaip visuomenė gali dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo ir atrankos procesuose ir kaip priimami sprendimai. Taip pat pateikiama informacija, kaip galima gauti su poveikio aplikai vertinimu susijusią informaciją ir kas gali panaikinti sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvadą.

Pagrindiniai visuomenės dalyvavimo etapai ir visuomenės dalyvavimo galimybės pavaizduoti Aplinkos ministerijos parengtoje infogramoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos visuomenė turi teisę dalyvauti priimant sprendimus ne tik dėl Lietuvoje planuojamos ūkinės veiklos, bet ir dėl kitų šalių planuojamos ūkinės veiklos, kuri galėtų turėti neigiamą poveikį Lietuvos aplinkai. Aplinkos ministerija, gavusi informaciją apie tokias veiklas, skelbia ją savo interneto svetainėje, nurodydama iki kada galima teikti pastabas.

Aplinkos ministerijos interneto svetainėje taip pat paskelbtos schemos, informuojančios apie procesų eigą ir visuomenės galimybes jame dalyvauti bei pateikiama įvairi su atranka ir poveikio aplinkai vertinimu susijusi informacija.

Visa informacija apie vykstančias atrankos ir poveikio aplinkai vertinimo procedūras yra skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Šioje nuorodoje visuomenės atstovai gali pasitikrinti, ar jų kaimynystėje planuojama pradėti kažkokią ūkinę veiklą. Jeigu dėl tokios planuojamos ūkinės veiklos jiems kyla klausimų arba jie turi pasiūlymų, kaip efektyviau ir su mažesniu neigiamu poveikiu aplinkai įgyvendinti projektą, jie gali teikti pasiūlymus tiek dėl svarstomų dokumentų, tiek ir dėl pačios planuojamos ūkinės veiklos.

Aplinkos ministerijos informacija

Informacija atnaujinta: 2023-08-04