*alt_site_homepage_image*
En

Kaip saulės ir vėjo energetikai „sekėsi“ 2022 m. I pusmetį?

Visos naujienos

Kaip saulės ir vėjo energetikai „sekėsi“ 2022 m. I pusmetį?

Aplinkos apsaugos agentūra, vykdydama atsakingosios institucijos funkcijas poveikio aplinkai vertinimo srityje, vertina atsinaujinančios energetikos išteklių poveikio aplinkai vertinimo dokumentus. Susipažinimui teikiame apibendrintą informaciją apie 2022 m. I pusmetį Agentūros priimtus sprendimus energijos gamybos iš atsinaujinačių šaltinių srityje.

Vėjo energetika

Per pirmąjį 2022 m. pusmetį Agentūra priėmė 6 atrankos išvadas, kad planuojamoms 43 vėjo elektrinėms poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Pagal priimtas atrankos išvadas vėjo elektrines planuojama statyti Alytaus (4 vnt.), Jonavos (24 vnt.), Jurbarko (3 vnt.), Šilutės (4 vnt.), Vilkaviškio (3 vnt.), Anykščių (5 vnt.) rajonų savivaldybių teritorijose. Planuojamos statyti vienos vėjo elektrinės galia svyruoja nuo 0,6 MW iki 6,6 MW, o bendras vėjo elektrinės aukštis gali siekti iki 260 m. Atrankos išvadų, kad vėjo elektrinių įrengimui privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, per pirmąjį šių metų pusmetį nebuvo priimta.

Per pirmą 2022 m. pusmetį Agentūra priėmė 3 sprendimus dėl 84 vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos, nurodydama, kad šių vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, įvykdžius poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti bei sprendimuose išdėstytas sąlygas, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. Pagal priimtus sprendimus, Kelmės rajone planuojama statyti 57 vėjo elektrines, kurių vienos galia svyruoja nuo 5,5 iki 8 MW, Telšių rajone – iki 27 vėjo elektrinių, kurių vienos galia siektų nuo 5,5 iki 6,2 MW.

Pagal Agentūros 2022 m. pirmąjį pusmetį priimtas atrankos išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti statomos 127 vėjo elektrinės, kurių bendra galia sudarytų iki 751,1 MW.

Per pirmąjį 2022 m. pusmetį Agentūra išnagrinėjo 25 statybos projektus ir pritarė 28 vėjo elektrinių statybai: Alytaus r. (1 vnt.), Jurbarko r. (11 vnt.), Šakių r. (8 vnt.), Vilkaviškio r. (8 vnt.). Bendra šių vėjo elektrinių galia siekia 111,329 MW.

Palyginus šių metų pirmojo pusmečio duomenis su 2021 m. pirmojo pusmečio duomenimis, planuojamų vėjo elektrinių skaičius išaugo. Per pirmąjį 2021 m. pusmetį Agentūra priėmė 5 atrankos išvadas dėl 26 vėjo elektrinių įrengimo, nurodant, kad joms neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas ir vieną sprendimą dėl 15 vėjo elektrinių įrengimo Akmenės rajone, nurodant, kad veikla leistina aplinkosauginiu požiūriu bei vienu atveju, planuojant 21 vėjo elektrinę Šilutės rajone, priimta atrankos išvada, kad privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Pagal Agentūros 2021 m. pirmąjį pusmetį priimtas atrankos išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti statomos 62 vėjo elektrinės, kurių bendra galia sudarytų iki 358,4 MW.

Saulės energetika

Per 2022 m. pirmąjį pusmetį Agentūra priėmė 15 atrankos išvadų, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas 1341,99 MW bendros galios saulės elektrinių parkų įrengimui. Saulės elektrines planuojama įrengti Alytaus, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Jurbarko, Tauragės, Skuodo, Pasvalio, Zarasų, Anykščių, Švenčionių, Ukmergės rajonų savivaldybių teritorijose. Planuojama, kad bendrai saulės elektrinių parkai užims apie 2590 ha plotą.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. liepos 8 d. įsigaliojo naujos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos, kurios numato, kad atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas neatliekami saulės šviesos energijos elektrinių statybai. Saulės šviesos energijos elektrinės planuojamos, statomos ir eksploatuojamos laikantis aplinkos ministro nustatytų aplinkosauginių reikalavimų. Ši išimtis netaikoma, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija, nurodyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas.

Primename, kad Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (toliau – Programa) numatyta plėtoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą ir planuojama 2025 m. turėti iki 1,2 GW galios įrengtų vėjo elektrinių ir 1 GW galios saulės elektrinių tinklą Lietuvos žemyninėje dalyje. Pagal Agentūros 2019 - 2022 m. pirmą pusmetį priimtas ir galiojančias atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti įrengiami bendros galios 2558 MW (2,558 GW) vėjo elektrinių parkai ir bendros galios 2114 MW (2,114 GW) saulės elektrinių parkai.

Programoje taip pat numatyta, kad bus atlikti tyrimai, būtini apsispręsti dėl didelės galios vėjo elektrinių parkų įrengimo Lietuvos jūrinėje teritorijoje po 2025 m. Vėjo elektrinių parko įrengimui Lietuvos jūrinėje teritorijoje pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Agentūra 2022 m. yra patvirtinusi iki 700 MW įrengtosios galios jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą.

Visa informacija apie Agentūroje nagrinėjamus atrankos dėl poveikio aplikai vertinimo bei poveikio aplinkai vertinimo dokumentus bei priimamus sprendimus skelbiama Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/ skiltyje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV).

Informacija atnaujinta: 2022-09-23