*alt_site_homepage_image*
En

JT ekspertai palankiai įvertino Lietuvos Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą

Visos naujienos

JT ekspertai palankiai įvertino Lietuvos Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos...

Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos (JT BKKK) sekretoriato ekspertų komanda pateikė išvadas - Lietuvos pateikta Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaita parengta tinkamai ir apskaitos sistema veikia puikiai.

Rugsėjo 5-10 d. JT BKKK sekretoriato ekspertų komanda atliko Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos patikrą. Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita buvo pateikta JT BKKK sekretoriatui šių metų balandžio 15 d. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai ir netiesiogiai Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Patikros metu JT BKKK ekspertai tikrino, ar pateikta ataskaita atitinka 2006 m. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos gairių reikalavimus, ar informacija bei duomenys pateikiami skaidriai, tiksliai ir nuosekliai.

Rugsėjo 10 d. JT BKKK sekretoriato ekspertai pateikė išvadą, kad Lietuvos Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita parengta laikantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos gairių reikalavimų.

Po įvykusios patikros visa Lietuvos specialistų komanda sulaukė JT BKKK ekspertų komplimentų už puikiai atliktą darbą ir dar kartą patvirtino, kad Lietuvos nacionalinė ŠESD apskaitos sistema veikia puikiai.

Lietuva, ratifikuodama JT BKKK ir Kioto protokolą, pagrindinius tarptautinius dokumentus, reguliuojančius klimato kaitą, įsipareigojo teikti informaciją apie visų šalyje išmetamų ŠESD kiekį. Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita kasmet teikiama Europos Komisijai ir JT BKKK sekretoriatui.

Su apibendrinta ataskaita apie ŠESD kiekį Lietuvoje 2020 m. ir tendencijas 1990 – 2020 m. lietuvių kalba galima susipažinti čia.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23