*alt_site_homepage_image*
En

Įsigaliojo itin patvarių cheminių junginių (PFCA) apribojimas

Cheminės medžiagos

Įsigaliojo itin patvarių cheminių junginių (PFCA) apribojimas

Vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) 2021/1297, kuris papildė REACH reglamento XVII priedą, nuo š. m. vasario 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo perfluorkarboksirūgščių, kurių grandinėje yra 9–14 anglies atomų (C9–C14 PFCA), jų druskų ir C9–C14 PFCA giminingų medžiagų, apribojimas.

Nuo šios datos PFCA draudžiama gaminti ir tiekti rinkai. Apribojamas jų, kaip sudedamųjų dalių, naudojimas gaminant ir tiekiant rinkai kitas medžiagas, mišinius ir gaminius arba jų dalis. Kai kuriems naudojimo būdams suteikiamas pereinamasis laikotarpis.

Šiuo apribojimu siekiama užkirsti kelią tokių cheminių medžiagų gamybai, platinimui ir jų, kaip alternatyvos jau apribotoms medžiagoms, naudojimui.

PFAC yra susintetintos cheminės medžiagos, kurios turi bendrą būdingą bruožą: perfluorintą anglies grandinę sujungtą su karboksirūgšties grupe (t.y. rūgštis) ir jų skirtumas yra tik (CF2-) skaičius grupėje. Dėl labai panašios cheminės struktūros ir elgesio, C9-C14 PFCA yra traktuojama kaip viena grupė medžiagų ir terminas C9-C14 PFCA yra naudojamas kaip bendras sutrumpintas pavadinimas, kuris apima: perfluornonan-1-o rūgštį (PFNA), nonadekafluordekano rūgštį (PFDA), henikosafluoroundekano rūgštį (PFUnDA), trikosafluorododekano rūgštį (PFDoDA), pentakosafluorotridekano rūgštį (PFTrDA), heptakosafluorotetradekano rūgštį (PFTeDA). C9-14 PFCA-susijusios medžiagos – tai, tokios cheminės medžiagos, kurios pagal savo struktūrinę formulę turi potencialo degraduoti (skilti) arba transformuotis į C9-C14 perfluorintą karboksirūgštį (linijinę, šakotą ar abi).

C9-C14 PFCA, jų druskos ir su C9-C14 PFCA – susijusios medžiagos ES dažniausiai susidaro kaip nenumatyti, tačiau neišvengiami šalutiniai produktai gaminant perfluorintas ir polifluorintas medžiagas, kurių anglies grandinėje yra mažiau nei devyni anglies atomai, pvz., perfluoroktano rūgštį (PFOA).

C9-C14 PFCA yra patvarios, didelės akumuliacijos ir toksiškos (PBT) / labai patvarios, didelės akumuliacijos (vPvB) cheminės medžiagos, kurioms negalima nustatyti saugaus poveikio lygio koncentracijos. C9-C14 PFCA priklauso labiausiai patvarioms medžiagoms, kokios tik yra žinomos. Įprastinėmis aplinkos sąlygomis jos nėra linkusios skaidytis, nei veikiamos abiotinių, nei biotinių veiksnių, nes C9-C14 PFCA anglies grandinė yra perfluorinta. Tai reiškia, kad visi vandenilio atomai yra pakeisti fluoro atomais, kurie apsaugo anglies pagrindą nuo bet kokio fizinio ar cheminio poveikio, todėl C9-C14 PFCA yra labai stabilūs organiniai junginiai. Dėl šios savybės C9-C14 PFCA turi labai didelį ir negrįžtamą neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

C9-C14 PFCA, jų druskos ir su C9-C14 PFCA susijusios medžiagos ES dažniausiai daugiausiai susidaro kaip nenumatyti, tačiau neišvengiami šalutiniai produktai gaminant perfluorintas ir polifluorintas medžiagas, kurių anglies grandinėje yra mažiau nei devyni anglies atomai, pvz., perfluoroktano rūgštį (PFOA). PFCA, jų druskos ir susiję junginiai taip pat galėjo būti naudojami įvairioms reikmėms, įskaitant pramoninį naudojimą (pvz., kaip aktyviosios paviršiaus medžiagos ir gaminant fluorpolimerus); elektronikoje; medicininiuose prietaisuose; spausdinimo dažuose ir fotografijos medžiagose; automobilių priežiūros produktuose; statybinėse medžiagose; virtuvės ir įvairiuose plataus vartojimo produktuose (pvz., namų apyvokos gaminiai, asmens priežiūros produktai, namų tekstilė ir drabužiai).

_______________________________________

© Aplinkos apsaugos agentūra
Naudojant Aplinkos apsaugos agentūros informaciją, būtina nurodyti šaltinį.

Informacija atnaujinta: 2023-03-13