*alt_site_homepage_image*
En

Informacija teikiantiems duomenis AIVIKS

Visos naujienos

Informacija teikiantiems duomenis AIVIKS

Aplinkos apsaugos agentūra sukūrė naujus Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) funkcionalumus, leidžiančius teikti ūkio subjektams, aptarnaujantiems aglomeracijas, kuriose susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų (g. e.) atitinkanti tarša, nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitos ataskaitinių metų pabaigoje prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų namų ūkių ir gyventojų skaičių. Reikalavimas nuo 2022 m. teikti tokius duomenis nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-704 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu baigiami diegti į AIVIKS pakeitimai ir yra galimi ataskaitų pildymo AIVIKS nesklandumai. Apie pasibaigusį pakeitimų diegimo procesą informuosime atskiru pranešimu.
 

Informacija atnaujinta: 2022-09-23