*alt_site_homepage_image*
En

Ekologiškas vairavimas – didesnis saugumas kelyje

Visos naujienos

Ekologiškas vairavimas – didesnis saugumas kelyje

Balandžio 6-oji – Saugaus eismo diena. Lietuvos gyventojai kviečiami bent šią dieną būti kelyje žmogiškesniais, pakantesniais ir rūpestingesniais. Pareigūnai ragina pagalvoti ne vien apie save, bet ir apie kitų saugumą. Saugus vairavimas neatsiejamas nuo ekologiško vairavimo. Ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas yra vienas iš būdų taupyti degalus, tausoti transporto priemonę, mažiau kenkti gamtai ir pasiekti kelionės tikslą greitai ir, svarbiausia, saugiai.

Pasak Aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėjos Vilmos Bimbaitės, ekologinis vairavimas net tik sumažintų suvartojamą degalų kiekį ir išlaidas transportui, bet ir, dėl varikliuose mažiau sudeginto kuro, mažėtų išmetamų į aplinkos orą teršalų (pvz. kietųjų dalelių, azoto oksidų, anglies monoksido ir t.t) ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (pvz. CO2) kiekis. Be to, laikantis ekologinio vairavimo principų ir vairuojant tolygiai (palengva stabdant, tolygiai įsibėgėjant) mažėja ir dėl padangų, stabdžių kaladėlių bei kelio dangos nusidėvėjimo atsirandanti oro tarša pavojingomis sveikatai kietosiomis dalelėmis.

Primename pagrindinius saugaus vairavimo principus.

Prognozuokite eismą (transporto srautą ir kitų eismo dalyvių veiksmus)

· Iš anksto numatykite galimus eismo pasikeitimus (transporto srautą ir eismo dalyvių veiksmus).

· Galite padidinti savo būsimų veiksmų pasirinkimo apimtį, jei laikysitės tinkamo atstumo iki kitų transporto priemonių (padidintas saugus atstumas, lygus ~ 3–4 sekundėms iki priešais važiuojančios transporto priemonės, optimizuoja galimų veiksmų pasirinkimą ir subalansuoja greičio pasikeitimus transporto sraute, suteikia galimybę važiuoti tolygiai pastoviu greičiu).

· Laikykitės didesnio atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės, kad galėtumėte pagal galimybes maksimaliai išnaudoti transporto priemonės inercijos jėgas.

Palaikykite pastovų ir tinkamą transporto priemonės greitį esant mažoms variklio apsukoms

· Vairuokite tolygiai ir švelniai, pagal galimybes naudokite kiek įmanoma aukštesnę pavarą esant mažoms variklio apsukoms (variklis turi netrūkčioti ir negesti).

· Prisiminkite, kad važiavimas dideliais greičiais (daugiau kaip ~ 90 km/h) ar esant didelėms variklio apsukoms gerokai padidina degalų sąnaudas.

Stenkitės kuo anksčiau įjungti aukštesnę pavarą

· Pagal galimybes stenkitės perjungti pavarą, kai variklio apsukos nedidelės (~ 2 000 aps./min., priklausomai nuo transporto priemonės techninių specifikacijų).

· Apgalvokite eismo situaciją, saugos poreikius ir transporto priemonės valdymo specifiką.

Reguliariai tikrinkite oro slėgį padangose

· Padangos turi būti tinkamai pripūstos, nes per mažas oro slėgis padangose gali kelti pavojų eismo saugai, taip pat eikvojama daugiau degalų

Papildomai energijai išgauti reikia daugiau degalų ir pinigų

· Naudokite oro kondicionierių ir elektros įrenginius protingai ir išjunkite juos, jei nereikia, nes papildomos energijos reikalaujantys elektros prietaisai padidina degalų sąnaudas, taip pat ir teršalų išmetimą.

· Nesivežiokite nereikalingų daiktų ir venkite nereikalingos oro varžos (pvz., bagažinė ant stogo, nenuvalytas sniegas ir pan.)

Papildomi ekonomiško ir ekologiško vairavimo principai

· Venkite trumpų kelionių. Šaltas variklis naudoja daug daugiau degalų nei variklis, kuris įšilo iki darbinės temperatūros, taip pat šaltas variklis labiau teršia aplinką. Trumpų kelionių metu variklis nepasiekia optimalios darbinės temperatūros. Tai padidina variklio susidėvėjimą ir sumažina jo ilgaamžiškumą.

· Pradėkite važiuoti iš karto užvedę variklį, nereikia šildyti variklio jam veikiant tuščiąja eiga (jei automobilio langai užšalę ar aprasoję, savaime aišku, visų pirma reikėtų pasirūpinti geru matomumu, ir tik atšilus ar atrasojus langams, pradėkite kelionę).

· Nespauskite akceleratoriaus pedalo užvesdami variklį.

· Išjunkite variklį sustoję ilgesniam laikui (arba naudokite automatinę Start / Stop sistemą, jei tokia įrengta). Priimta manyti, kad variklį išjungti apsimoka tada, kai tikimasi, kad sustojimas truks ilgiau kaip 20 sekundžių (degimas turi būti įjungtas).

· Uždarykite langus važiuodami dideliais greičiais, nes atidaryti langai padidina aerodinaminę varžą ir tai padidina degalų sąnaudas.

· Naudokite tinkamas ir kokybiškas alyvas, taip pat padangas, kurių riedėjimo varža maža (žr. padangų ES ženklinimą).

· Reguliariai tikrinkite automobilio techninę būklę.

· Rinkitės automobilius, kurie ekonomiškai naudoja degalus ir mažiau teršia aplinką. Naujesnėse dyzelinėse transporto priemonėse turėtų būti įrengti kietųjų dalelių filtrai. Atkreipkite dėmesį į prietaisų skydelyje pateikiamą informaciją apie degalų sąnaudas (jei tokia yra) ir stenkitės taupyti degalus.

· Apsvarstykite galimybes pasinaudoti ne asmeniniu automobiliu, o alternatyviomis transporto rūšimis, nes apie 25 % visų kelionių automobiliu sudaro kelionės iki 2 kilometrų, 50 % kelionių – iki 5 kilometrų kelionės.

· Važinėjimas dviračiu ir vaikščiojimas pėsčiomis ne tik turi teigiamą poveikį aplinkai, bet ir Jūsų sveikatai ir biudžetui. Viešojo transporto naudojimas taip pat padeda taupyti pinigus ir mažinti aplinkos teršimą. Apsvarstykite galimybes pakaitomis pavežti draugus / kolegas ar naudoti automobilių dalijimosi paslauga. Tai padės taupyti degalus ir mažinti kelionių išlaidas

Linkime saugaus ir netaršaus kelio!

Šaltinis: Rules for Ecodriving

Informacija atnaujinta: 2023-04-06