*alt_site_homepage_image*
En

Deguonies koncentracija Kuršių mariose – pavojingai žema mažoms žuvims

Gyvoji gamta

 Deguonies koncentracija Kuršių mariose – pavojingai žema mažoms žuvims

Hidrologiniai stebėjimai Kuršių mariose Juodkrantėje ir Klaipėdos uoste rodo, kad ištirpusio deguonies koncentracija Kuršių marių vandenyje mažėja.

Birželio 21–23 d. stebėjimai patvirtina, kad vyraujanti deguonies koncentracija išsilaiko žemiau vandens telkiniuose gyvenančioms mažoms žuvims pavojingai mažos ribos (stebėjimų metu deguonies koncentracija siekė 5,2 mg/L Juodkrantės stotyje bei 4,0 mg/L Klaipėdos uosto stotyje). Žuvims ir kitiems vandens gyvūnams deguonis reikalingas jų gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Jei deguonies koncentracija vandens telkiniuose sumažėja iki kritinio lygio, vandens gyvūnai ima dusti. Vandens telkiniuose esant per dideliam gyvūnų, bakterijų ir augalų prieaugiui, deguonis esantis vandens telkinyje yra išnaudojamas greičiau nei įprasta. Diagramoje – žuvims reikalingos įprastinės ištirpusio deguonies koncentracijos, išreikštos miligramais litrui vandens (šaltinis).

1 pav. Ištirpusio deguonies koncentracija (mg/L)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatos, numato paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinės vertes, reikalingas lašišiniams vandens telkiniams: ≥9,0 mg/L deguonies (minimali koncentracija 6,0 mg/L) ir karpiniams vandens telkiniams ≥7,0 mg/L deguonies (minimali koncentracija 4,0 mg/L).

Pastarosiomis dienomis vyravo šilti orai, todėl šilo ir Kuršių marių vanduo. Ties Juodkrante vandens temperatūra pakilo iki 22,9˚C, Klaipėdos sąsiauryje – iki 20,6˚C. Esant tokioms hidrometeorologinėms sąlygoms, mažėja deguonies tirpumas vandenyje. Kylant vandens telkinio temperatūrai, susidaro palankios sąlygos fitoplanktono (vienaląsčių dumblių) dauginimuisi, šis procesas prisideda prie deguonies mažėjimo. Ištirpusio deguonies Kuršių mariose, staiga sušilus orams, sumažėja kasmet.

2 pav. Ištirpusio deguonies koncentracija priekrantės stotyse (mg/L)

Grafike matomas laipsninis deguonies koncentracijos mažėjimas iki kritinės 6,5 mg/L ribos priekrantės stotyse Juodkrantėje ir Klaipėdos uoste birželio 21–23 d.

Informacija atnaujinta: 2023-06-23