*alt_site_homepage_image*
En

Dauguma internetu parduodamų produktų neatitinka ES teisės aktų reikalavimų

Visos naujienos

Dauguma internetu parduodamų produktų neatitinka ES teisės aktų reikalavimų

2020 m. Europos Sąjungos (ES) vykdyto projekto REF-8 metu buvo patikrinta beveik 6 000 produktų, siekiant išsiaiškinti, ar įmonės, prekiaujančios pavojingomis medžiagomis, mišiniais, biocidiniais produktais ir gaminiais internetu ES valstybėse narėse ir EEE šalyse, laikosi REACH, CLP ir Biocidinių produktų (BPR) reglamentų reikalavimų.

REACH atveju tikrinant daugiausia dėmesio buvo skirta ribojamoms cheminėms medžiagoms ir nustatyta, kad 78 % patikrintų produktų neatitiko reikalavimų. Tikrinami produktai apėmė tiek profesionalaus, tiek plataus vartojimo produktus, tokius kaip tekstilės gaminiai, vaikų priežiūros reikmenys, žaislai ir papuošalai. 

Maždaug 2 600 produktų buvo patikrinta, ar jie atitinka apribojimų sąlygas. Daugiau nei 1 800 produktų savo sudėtyje turėjo kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų (CMR), pvz., švinas lydmetaliuose suvirinimui ir boro rūgštis. Produktai, kurių sudėtyje yra CMR, turėtų būti prieinami tik profesionaliems naudotojams, tačiau 99 % patikrintų produktų, kuriuose buvo CMR, vartotojai galėjo įsigyti internetu. Kiti neatitikimai nustatyti dėl žaisluose esančių ftalatų ir papuošaluose esančio kadmio. 

Pagal CLP reglamentą neatitikimai buvo susiję su informacijos apie cheminio produkto keliamus pavojus trūkumu internetinėje reklamoje. 75 % tikrintų produktų neturėjo pilnos informacijos apie keliamus pavojus arba ji nebuvo aiškiai matoma. 

Kalbant apie biocidus, nustatyta, kad 77 % patikrintų biocidinių produktų neatitinka bent vieno BPR reikalavimo. Didžiausias reikalavimų nesilaikymo lygis buvo nustatytas repelentuose ir atraktantuose (79 %). Dauguma nustatytų neatitikimų buvo visuomenei parduodamų produktų atveju. 17 % patikrintų produktų pažeidė BPR, nes jų reklamose buvo klaidinančių teiginių, tokių kaip „mažos rizikos biocidinis produktas“, „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „natūralus“, „nekenksmingas aplinkai“ arba „netinkamas gyvūnams“. 

Po patikrinimų kontroliuojančios institucijos pradėjo daugiau nei 5 000 vykdymo užtikrinimo priemonių. Daugeliu atveju buvo teikiamos raštiškos rekomendacijos, kuriose įmonių buvo prašoma pašalinti produkto pasiūlymą iš savo svetainių arba pakoreguoti internetinės reklamos informaciją.

Daugiau informacijos Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23