*alt_site_homepage_image*
En

Dar aktyviau bus pasikinkomas vėjas

Visos naujienos

Dar aktyviau bus pasikinkomas vėjas

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), išnagrinėjusi planuojamų įrengti vėjo elektrinių atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informaciją, iki šių metų birželio 1 d. priėmė 9 atrankos išvadas, kad planuojamos 51 vėjo elektrinės įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, priėmė 7 sprendimus dėl 146 vėjo elektrinių įrengimo. Nustatyta, kad planuojami vėjo elektrinių parkai(įvykdžius poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti bei sprendimuose išdėstytas sąlygas) atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Pagal priimtas atrankos išvadas ir sprendimus dėl poveikio aplinkai, šiais metais Telšių r. suplanuota statyti 73, Pasvalio r. – 58, Alytaus r. – 15, Panevėžio r. – 12, Kauno, Marijampolės, Kelmės, Joniškio, Ukmergės ir Akmenės rajonuose po 6, Tauragės r. – 3 vėjo elektrines. Visos vėjo elektrinės sudarytų 197-ių vėjo elektrinių parką, kurio bendra galia siektų apie 1369,8 MW.

Vien per šių metų pirmuosius penkis mėnesius suprojektuotos 27 vėjo elektrinės, kurių statybos projektams pritarė AAA. Vėjo elektrinės suprojektuotos Pagėgių sav. –12, Telšių r. –5, Jurbarko ir  Šilutės r. po–4, Kauno ir  Kelmės r. po 1. Jei visoms šioms elektrinėms bus išduoti statybą leidžiantys dokumentai, vien per 2023 m. pradžią suprojektuotų vėjo elektrinių bendra galia siektų apie 162 MW.

Pastarųjų 3 metų pirmųjų pusmečių duomenimis apie suplanuotas vėjo elektrines, planuojamų vėjo elektrinių skaičius Lietuvoje vis dar sparčiai didėja.

Pagal priimtas atrankos išvadas ir sprendimus dėl poveikio aplinkai suplanuotos vėjo elektrinės

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatyta plėtoti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą ir planuojama 2025 m. turėti iki 1,2 GW galios įrengtų vėjo elektrinių Lietuvos žemyninėje dalyje. Pagal AAA nuo 2019 m. iki 2023 m. birželio mėn. priimtas ir galiojančias atrankų dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadas, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir priimtus sprendimus, kad planuojama ūkinė veikla atitinka aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimus, sausumoje galėtų būti įrengiamos 876 vėjo elektrinės, kurių bendros galia siektų 5,432 GW.

Visa informacija apie AAA nagrinėjamus atrankos dėl poveikio aplikai vertinimo bei poveikio aplinkai vertinimo dokumentus bei priimamus sprendimus skelbiama čia.

Informacija atnaujinta: 2023-06-22