*alt_site_homepage_image*
En

Cheminio ginklo konvencijos valstybių narių konferencija Hagoje

Cheminės medžiagos, Visos naujienos

Cheminio ginklo konvencijos valstybių narių konferencija Hagoje

Lapkričio 28 d. Lietuvos ir Lenkijos nuolatinių atstovybių prie uždraudimo organizacijos (OPCW) iniciatyva Cheminio ginklo konvencijos valstybių narių konferencijos (CSP-27) metu Hagoje surengta diskusija jūrose paskandinto cheminio ginklo klausimais.

Diskusijos metu aptartas galimas Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos vaidmuo, skatinant nuoseklų tarptautinių organizacijų, vyriausybių, mokslo, pramonės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Atidarydamas renginį, Lietuvos nuolatinis atstovas ambasadorius Neilas Tankevičius pažymėjo, kad Baltijos ir kitose jūrose paskandinto cheminio ginklo problema yra aktuali saugumo, aplinkos apsaugos, ekonominės veiklos jūrose ir kitais aspektais. Ambasadorius kvietė OPCW imtis aktyvesnio vaidmens atkreipiant tarptautinės bendruomenės dėmesį į jūrose paskandintą cheminį ginklą, skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp valstybių narių, prireikus prisidėti prie mokslinių tyrimų.

Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento direktorė Galina Garnaga-Budrė pristatė jūroje paskandinto cheminio ginklo stebimą poveikį aplinkai, o Lenkijos jūrų akademijos atstovas Bartłomiejus Pączekas kalbėjo apie cheminio ginklo, paskandinto Baltijos jūroje, naikinimo galimybes ir teisines kliūtis.

Lietuva nuolat siekia atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į jūrose paskandinto cheminio ginklo problemą, kurios sprendimui reikia nuoseklaus tarptautinių organizacijų, vyriausybių, mokslo, pramonės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo. Lietuva yra inicijavusi periodiškai atnaujinamą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją „Dėl bendradarbiavimo priemonių įvertinti ir didinti supratimą apie jūroje paskandintų cheminių šaudmenų keliamos taršos poveikį aplinkai“.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija prižiūri Cheminio ginklo konvencijos įgyvendinimą, kuri buvo priimta 1997 metais. Konvencijos tikslas – siekti visų deklaruotų cheminių ginklų sunaikinimo. Konvencijai priklauso 193 valstybės narės.

Baltijos jūroje po Antrojo pasaulinio karo palaidota apie 50 tūkstančių tonų cheminio ginklo amunicijos, savo sudėtyje turinčių nuodingų medžiagų.

Straipsnyje panaudota Lietuvos ambasados Nyderlanduose informacija ir OPCW nuotraukos.

Informacija atnaujinta: 2022-12-07