*alt_site_homepage_image*
En

Aplinkosaugininkai vėl stebi deguonies koncentracijos sumažėjimą Kuršių mariose

Vanduo

Aplinkosaugininkai vėl stebi deguonies koncentracijos sumažėjimą Kuršių mariose

Rugpjūčio 23–24 d. hidrologiniai stebėjimai patvirtina, kad ištirpusio deguonies koncentracija išlieka mažesnė nei reikėtų vandens telkiniuose gyvenančioms žuvims (<6,5 mg/L). Žuvims ir kitiems vandens gyvūnams deguonis reikalingas jų gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Jei deguonies koncentracija vandens telkiniuose sumažėja iki kritinio lygio, vandens gyvūnai ima dusti. Diagramoje – žuvims reikalingos įprastinės ištirpusio deguonies koncentracijos, išreikštos miligramais litrui vandens (šaltinis).

1 pav. Ištirpusio deguonies koncentracija (mg/L)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nuostatos, numato paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinės vertes, reikalingas lašišiniams vandens telkiniams: ≥9,0 mg/L deguonies (minimali koncentracija 6,0 mg/L) ir karpiniams vandens telkiniams ≥7,0 mg/L deguonies (minimali koncentracija 4,0 mg/L).

Pastarosiomis dienomis vyravo ramūs ir šilti orai, oro temperatūra kilo iki 21,1˚C. Ties Juodkrante, vandens temperatūra siekė 22,0 ˚C, Klaipėdos sąsiauryje – iki 22,9˚C. Esant tokioms hidrometeorologinėms sąlygoms, mažėja deguonies tirpumas vandenyje. Kylant vandens telkinio temperatūrai, susidaro palankios sąlygos fitoplanktono (vienaląsčiams dumbliams) dauginimuisi, šis procesas taip pat prisideda prie deguonies mažėjimo. Ištirpusio deguonies Kuršių mariose, staiga sušilus orams, sumažėja kasmet.

2 pav. Ištirpusio deguonies koncentracija priekrantės stotyse (mg/L)

Grafike matomas laipsninis deguonies koncentracijos mažėjimas priekrantės stotyse Juodkrantėje ir Klaipėdos uoste rugpjūčio 23–24 d.

Informacija atnaujinta: 2023-08-24