*alt_site_homepage_image*
En

Aplinkos tyrimų departamentas siekia plėsti akredituotą veiklą

Visos naujienos

Aplinkos tyrimų departamentas siekia plėsti akredituotą veiklą

2023 m.  Aplinkos tyrimų departamentas planuoja plėsti akredituotą veiklą, nustatant dujų srauto greitį ir debitą stacionariuose aplinkos oro taršos šaltiniuose. Lapkričio 24 d. ruošiantis akredituotos srities matavimams buvo organizuoti palyginamieji matavimai tarp Aplinkos tyrimų departamento aplinkos tyrimų skyrių.

Marijampolėje rinkosi  Aplinkos tyrimų departamento aplinkos tyrimų skyriaus darbuotojai ir kartu atliko palyginamuosius srauto greičio ir debito matavimus. Tai yra puikus būdas pasitikrinti savo darbo kokybę, įvertinti galimybes, kaip tiksliai sugebama matuoti.

Šio susitikimo metu buvo pasidalyta patirtimi, aptarti realiame darbe pasitaikantys iššūkiai matuojant aplinkos oro taršą iš stacionarių taršos šaltinių.

Palyginamieji matavimų rezultatai artimiausiu laiku bus įvertinti statistiškai ir gauti rezultatai bus pateikti Lietuvos Nacionaliniam akreditacijos biurui su paraiška plėsti akreditavimo sritį.

Informacija atnaujinta: 2022-11-28