*alt_site_homepage_image*
En

Aplinkos ministerija buvo teisi: „Klasco“ geležies rūdos krovos vykdyti negali

Visos naujienos

Aplinkos ministerija buvo teisi: „Klasco“ geležies rūdos krovos vykdyti negali

Teisėjų kolegija galutinai atmetė „Klasco“ skundą sustabdyti Aplinkos apsaugos departamento jai duotą privalomąjį nurodymą nutraukti palaidos geležies rūdos krovos operacijas. Teismas pažymėjo, kad laikinai sustabdžius privalomojo nurodymo galiojimą, būtų sudaryta galimybė bendrovei toliau teršti aplinką, o taip būtų pažeisti kitų asmenų, kurie gyvena už įmonės ribų, interesai.

„Investicijos į aplinkosaugą būtinos ir viešasis interesas turi būti užtikrintas. „Klasco“ turi tinkamai pasiruošti taršių krovinių krovai ir kol tai nebus padaryta, geležies rūdos krova negalės būti vykdoma. Abiejų teismų sprendimai įrodė, kad Aplinkos ministerija buvo teisi stabdant taršią krovą. Įmonė kitą krovinį gali pradėti krauti, kad ir šiandien“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

„Klasco“ skundą grindė galimu klientų praradimu, finansine žala. Taip pat gynėsi, kad jokio vizualiai matomo dulkėjimo už įmonės ribų nesukėlė. Tačiau teismas įvertino, kad akcinė bendrovė nesilaikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant bei vežant palaidas kietąsias medžiagas. Be to, pareiškėjas nurodė tik apie jam kilsiančias finansines pasekmes, tačiau nepateikė įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę įmonės veiklos tęstinumui, ar kad bendrovė įgyvendino veiksmingas aplinkosaugines priemones.

Įmonei krovą buvo nurodyta stabdyti, kai buvo gauta Aplinkos apsaugos agentūros ataskaita apie už uosto ribų nusėdančių kietųjų dalelių kieko ir sudėties tyrimus. Juos atliko Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas, kuris nustatė, kad nusėdusių kietųjų dalelių kiekis šalia įmonės yra gerokai didesnis lyginant su toliau nuo akcinės bendrovės teritorijos esančiomis tyrimo vietomis.

Įmonė  neužtikrino pakankamos apsaugos nuo aplinkos taršos, dėl ko palaidas krovinys – geležies rūda – sklido už įmonės veiklos vykdymo vietos ribų, užteršdamas gyvenamųjų pastatų ir kitų statinių paviršius ir  aplinką.

Aplinkos apsaugos departamentas, įteikdamas privalomąjį nurodymą „Klasco“, įpareigojo įmonę Sausakrūvio uosto terminale nutraukti palaidos geležies rūdos krovos operacijas. „Klasco“ galėtų toliau tęsti savo veiklą tik suvaldžius kraunamų krovinių dulkėtumą.

Aplinkos ministerijos informacija

Informacija atnaujinta: 2022-09-23