*alt_site_homepage_image*
En

Aplinkos apsaugos agentūra ieško duomenų analitiko

Visos naujienos

Aplinkos apsaugos agentūra ieško duomenų analitiko

Kovoje su pasauline klimato kaita Aplinkos apsaugos agentūra yra viena pirmųjų gynybos linijų, atliekanti aplinkos rodiklių matavimus, statistinę analizę ir modeliavimą. Lietuvai siekiant iki 2050 m. tapti klimatui neutralia valstybe, Aplinkos apsaugos agentūra analizuoja duomenis apie planuojamas investicijas, teisės aktus ir siekia apskaičiuoti, kokį poveikį šie pasiūlymai turės šalies taršai ateityje. 

Agentūroje šiuo metu steigiamas Aplinkos politikos poveikio vertinimo kompetencijų centras atliks pateiktų pasiūlymų poveikio aplinkai modeliavimą ir įvertins, kiek kiekviena pasiūlyta priemonė prisidės prie klimato kaitos valdymo ir aplinkos kokybės gerinimo. Į Kompetencijų centrą šiuo metu ieškoma 4 naujų darbuotojų – duomenų analitikų. 

Kodėl verta prisijungti?

 • Prasmingas darbas, kuriuo realiai sprendžiamos klimato kaitos ir aplinkos taršos problemos Lietuvoje. 
 • Galimybė dirbti su tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Jungtinių Tautų Organizacija, Europos Komisija, Europos aplinkos agentūra. 
 • Galimybė ugdyti gilias analitines, kompiuterinio modeliavimo, duomenų inžinerijos ir kitas itin paklausias rinkoje kompetencijas. 
 • Galimybė ugdyti naujas ir plačias kompetencijas aplinkos, ekonomikos, sociologijos, inžinerijos srityse bei energetikos, transporto, žemės ūkio, pramonės ir žiedinės ekonomikos sektoriuose. 
 • Darbas draugiškoje tarpdisciplininėje komandoje, sudarytoje iš įvairių sričių specialistų. 

Darbo pobūdis:

 • Rinkti ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus poveikio aplinkai modeliavimui, iš viešų arba privačių duomenų šaltinių bei Lietuvos Respublikos ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų.
 • Sisteminti ir dokumentuoti surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomus duomenų rinkinius (duomenų bazes). 
 • Analizuoti surinktus duomenis ir nustatyti bei dokumentuoti priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų. 
 • Kurti ir dokumentuoti metodikas, skirtas modeliuoti politikos priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo, švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, vandens teršalų kiekius ir kt.). 
 • Kurti ir dokumentuoti skaičiuokles (Excel pagrindu) pagal politikos priemonių poveikio modeliavimo metodikas.

Lūkesčiai kandidatui:

 • Matematikos, informatikos, fizinių mokslų arba inžinerijos aukštasis išsilavinimas.
 • Anglų kalbos mokėjimas (B2 lygiu).
 • MS Excel darbo patirtis. 

Papildomi privalumai:

 • Mokėti Python ar jai lygiavertę programavimo kalbą.
 • Mokėti MS Excel macro komandų kūrimą.
 • Mokėti naudotis bent viena populiaria duomenų analitikos platforma (pvz., Power BI, Qlick, Tableau ar kt.).
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį kompiuterinio modeliavimo ar duomenų analitikos, ar duomenų inžinerijos srityje.
 • Būti susipažinusiam su aplinkos rodiklių skaičiavimo principais.

Atlyginimas: nuo 1500 iki 1800 Eur (neatskaičius mokesčių).

Dokumentai teikiami iki vasario 7 d. el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Daugiau informacijos rasite čia.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23