*alt_site_homepage_image*
En

Agentūros komanda apsilankė Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyje

Visos naujienos

Agentūros komanda apsilankė Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyje

Agentūros direktorė Milda Račienė kartu su Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojų komanda apsilankė Aukštaitijos integruoto monitoringo stotyje, įkurtoje Utenos rajone, Rūgšteliškio kaime. Gamtos ir miškų apsuptyje įrengtoje stotyje vykdomas ilgalaikis 29-erius metus besitęsiantis ekosistemos monitoringas, vertinama su tolimosiomis oro pernašomis į mūsų aplinką atkeliaujančios cheminės medžiagos, jų poveikis miško ekosistemai, atliekami moksliniai tyrimai.

Įgyvendinant Direktyvos 2008/50/EB reikalavimus ir siekiant geriau suprasti smulkiųjų kietųjų dalelių poveikį, jo sumažinimui parinkti tinkamą politiką, Aukštaitijos stotyje atliekami išsamūs šio teršalo koncentracijos ir cheminės sudėties matavimai, o pagal Direktyvos 2004/107/EB reikalavimus vykdomi sunkiųjų metalų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos ore ir atmosferos iškritose stebėjimai.

Stoties darbuotojai supažindino su turima įranga bei jos veikimo principais, papasakojo apie atliekamus tyrimus, pagrindinius ekosistemoje vykstančius procesus bei jų stebėjimų rezultatus, pateikė siūlymus kaip pagerinti vykdomos veiklos procesus. Taip pat pasidalino ilgalaikiais ateities planais, juk šiems procesams stebėti neretai prireikia net kelių dešimtmečių. 

Aukštaitijos nacionaliniame parke esantis Ažvinčių (Gervėčių sengirės) gamtinis rezervatas – viena iš unikalių, mažai žmogaus veiklos paveiktų girių. Rezervatas įsteigtas prieš 25 metus - tai saugoma etaloninė Rytų Lietuvos sengirė su šiam regionui būdingomis biocenozėmis bei išlikusia retųjų rūšių augalija ir gyvūnija.

Stoties darbuotojai papasakojo ir parodė, kokie mėginiai imami rezervato teritorijoje, kuo jie svarbūs tiek moksliniu požiūriu, tiek stebint Lietuvos aplinkos būklę ir jos pokyčius. Buvo pristatyta tyrimų įranga, sumaniai integruota rezervato teritorijoje.

Lietuvoje yra 3 integruoto  monitoringo stotys, jos įrengtos kaimo vietovėse, toli nuo bet kokių taršos šaltinių. Šios stotys skirtos foniniam oro užterštumui ir teršalų srautų iš šiaurinių (Žemaitijos stotis), rytinių (Aukštaitijos stotis) ir vakarinių (Dzūkijos stotis) Europos regionų galimam poveikiui Lietuvos aplinkos oro kokybei stebėti.

Informacija atnaujinta: 2022-09-23