*alt_site_homepage_image*
En

Atliekos

Atliekų surinkimo aikštelės

Norėdami ieškoti atliekų surinkimo aikštelių, spauskite ant paveikslėlio.

Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR)

Viešus ATVR duomenis rasite internetinėje svetainėje adresu: https://atvr.am.lt

Išsami informacija apie atliekų tvarkymo registrą pateikiama čia.

Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės Lietuvoje

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse yra priimamos šios bioskaidžios atliekos:

 • želdynų karpymo atliekos, nukritę lapai, nupjauta žolė,
 • gėlės, piktžolės,
 • vaisių, daržovių atliekos,
 • medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros,
 • smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 53 žaliųjų atliekų surinkimo (priėmimo) aikštelės. Šios aikštelės yra suskirstytos pagal apskritis: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus. Kiekvienos apskrities bioskaidžių atliekų surinkimo aikštelių adresai, kontaktai bei darbo laikas yra pateikti žemiau esančiose lentelėse.

Prieš vežant atliekas į aikštelės rekomenduojame susisiekti su aikštelės darbuotojais.

Didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelės Lietuvoje

Didelių gabaritų atliekos tai – seni baldai (kėdės, lovos, spintos, stalai, komodos ir kt.), langai, durys, dviračiai, kilimai, radiatoriai, automobilinės kėdutės, naudotos automobilių padangos, vežimėliai, talpos ir kitos buityje susidarančios didelių matmenų atliekos.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 98 didelių gabaritų atliekų surinkimo (priėmimo) aikštelės. Šios aikštelės yra suskirstytos pagal apskritis: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus. Kiekvienos apskrities stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių adresai, kontaktai bei darbo laikas yra pateikti žemiau esančiose lentelėse.

Prieš vežant atliekas į aikšteles rekomenduojame susisiekti su aikštelės darbuotojais. Daugiau informacijos apie priimamas atliekas ir jų kiekius pateikiama Regionų atliekų tvarkymo centrų internetiniuose puslapiuose (nuorodos pateikiamos po lentelėmis).

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas
Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Konsoliduotą reglamento versiją, kartu su pakeitimais, galima rasti čia.

Aplinkos apsaugos agentūra nagrinėja pateiktus prašymus dėl tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimams vežti atliekas gauti (eksportuoti, importuoti, pervežti tranzitu) ir konsultuoja su jais susijusiais klausimais.

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:

Leidimo procedūra („Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas“, 4 – 17 str.), (pildomi IA ir IB priedai kompetentingų institucijų leidimams gauti, eksporto iš Lietuvos atveju pranešimas derinamas pildant GPAIS TAV modulį ir tik ten suderinus (pranešimo būsena sistemoje bus „Priimtas“), Agentūrai elektroniniu paštu aaa@gamta.lt yra siunčiami užpildytas ir pasirašytas IA priedas kartu su IB priedu bei visu dokumentų komplektu; atliekų importo atveju - norint atliekas įvežti į Lietuvą, atliekų siuntėjas dėl leidimo turi kreiptis į savo šalies, iš kurios bus siunčiamos atliekos, kompetentingą instituciją);

Supaprastinta procedūra („Bendri informacijos reikalavimai", 18 str.) (pildomas VII priedas);

Tam tikrais atvejais atliekų importo į ar eksporto iš Europos Bendrijos atvejais yra taikomas vežimo draudimas.

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinius atliekų vežimus galite rasti Tarpvalstybiniai atliekų vežimai | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt).

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda licencijas arba atsisako jas išduoti, tikslina licencijų duomenis, sustabdo licencijų galiojimą arba panaikina licencijų galiojimo sustabdymą , panaikina licencijų galiojimą ir išduoda licencijų dublikatą.

Licencija išduodama pavojingųjų atliekų surinkimui, t. y. pavojingųjų atliekų paėmimui iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį pavojingųjų atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki pavojingųjų atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose pavojingosios atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į pavojingųjų atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

Išsamesnė informacija pateikiama: Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt)

Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo licencijas.

Platesnė informacija ir Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašas skelbiami: Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt)

Užstato už vienkartines pakuotes sistema

VšĮ "Užstato sistemos administratorius" vienkartinių pakuočių, už kurias imamas užstatas, sąrašą galite rasti čia

Gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalys

Kur kreiptis?

Atliekų licencijavimo skyrius, Jūratė Banelienė, tel. +370 665 51 958, Violeta Juozefaitė, tel. +370 665 48 259

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas teikiančių gamintojų ir importuotojų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589.

Gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos padangų rinkos dalys

Atsakingas asmuo: Atliekų licencijavimo skyrius, Jūratė Banelienė, tel. 8 665 51958

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas tiekiančių gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589.

Padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2022 metams paskaičiuotos remiantis:

 • Informacinėje sistemoje GPAIS 2022-04-10 esančiais organizacijų narių ir pavedimo davėjų, turinčių galiojančias sutartis dėl Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo, sąrašais;
 • gamintojų ir importuotojų padangų tiekimo vidaus rinkai 2021 m. apskaitos duomenimis, pateiktais GPAIS iki 2022-04-11;
 • mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų FR0523, pateiktų VMI iki 2022-04-11, duomenimis.

Padangų atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų bei individualiai padangų atliekų tvarkymą organizuojančių gamintojų ir importuotojų užimamos padangų rinkos dalys (procentais) 2022 metams yra tokios:

VšĮ „Padangų importuotojų organizacija“

42,443863

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija

8,863987

Autogamintojų ir importuotojų asociacija

8,904674

VšĮ „PATS LT“

7,988167

Gamintojai ir importuotojai, padangų atliekų tvarkymą organizuojantys individualiai *

28,581809

* Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas 2021 m. tiekusių gamintojų ir importuotojų, kurie 2022-04-10 buvo registruoti GPAIS Gamintojų ir importuotojų sąvade (https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys) ir kurie 2022-04-10 neturėjo galiojančių sutarčių su organizacijomis dėl padangų atliekų tvarkymo organizavimo ar GII sąvade apmokestinamiesiems gaminiams yra nurodę atsakomybę „Mokesčio mokėjimas“, t. y. padangų atliekų tvarkymą 2022 m. organizuojantys individualiai, užimamos rinkos dalys (procentais) 2022 metams yra tokios:

Įmonės kodas

Įmonės pavadinimas

Rinkos dalis, proc.

110665095

UAB "MOTORIDA"

2,228011

111757479

UAB "NORTIRE"

1,018791

124991140

UAB "AUTOIMPULSAS"

0,412647

144896319

UAB'' PB GROUP''

1,530007

147168753

R. Šeškevičiaus įmonė "PROTERA"

0,452317

147557530

UAB "Autokamera"

5,034290

148238336

UAB "NAFTĖNAS"

1,222280

149683549

UAB "LYMBARAS"

0,002962

149826239

O. Batrio individuali įmonė

0,008358

161432367

PRANO REKŠČIO INDIVIDUALI ĮMONĖ

0,011132

168409136

Lipeikio įmonė "EGZOTIKA"

7,125803

168651545

A. Baniulio firma "PROTEKTA"

1,238058

185103120

UAB "Rytas"

0,468569

300545402

UAB "Horo mechanika"

0,000001

300558104

UAB "PGM technika"

0,706656

302444245

UAB E-MARKETAS

0,576179

302585598

UAB "MIRELI"

0,694501

302656426

UAB "KORPUS"

0,031611

302884344

UAB NOVUSTA

0,000141

303128403

UAB "Padangų profesionalai"

0,429610

304176326

UAB "Ruedus"

0,052552

304231139

UAB Yellow Tyre Group

0,078953

304260009

UAB DESTATA TRANSPORT

0,278470

304823429

UAB "PERLITUS"

0,450864

305684772

UAB "FTA supply"

0,256312

7393669122

Euromaster Polska Sp. z o. o.

0,730175

739-02-03-825

MICHELIN POLSKA SPOLKA AKCYJNA

3,533869

Fizinis asmuo

JONAS VAICVĖNAS

0,007378

Fizinis asmuo

ARŪNAS RAMANAUSKAS

0,001312

Padangų rinkos dalys 2022 metams, galiojančios nuo 2022-06-07

Padangų rinkos dalys 2022 metams, galiojusios nuo 2022-04-15 iki 2022-06-06

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-10-22 iki 2022-04-14

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-08-03 iki 2021-10-21.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-06-28 iki 2021-08-02.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-06-23 iki 2021-06-27.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-06-02 iki 2021-06-22.

Padangų rinkos dalys 2021 metams, galiojusios nuo 2021-04-15 iki 2021-06-01.

Gamintojų ir importuotojų, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių buitinę EEĮ, užimamos rinkos dalys

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai buitinę elektros ir elektroninę įrangą tiekiančių gamintojų ir importuotojų bei jų organizacijų užimamos rinkos dalies skaičiavimo tvarką nustato Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589.

Elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų 2022 m. užimamos rinkos dalys paskaičiuotos remiantis:

 • Informacinėje sistemoje GPAIS 2022-04-14 esančiais organizacijų pavedimo davėjų, turinčių galiojančias sutartis su organizacijomis dėl Atliekų tvarkymo įstatyme EEĮ gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo, sąrašais;
 • gamintojų ir importuotojų EEĮ tiekimo vidaus rinkai 2021 m. apskaitos duomenimis, pateiktais GPAIS iki 2022-04-14.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų bei individualiai buitinės EEĮ atliekų tvarkymą organizuojančių gamintojų ir importuotojų 2022 m. užimamos rinkos dalys (procentais) yra tokios:

Asociacija EEPA

72,962863

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

27,019258

Gamintojai ir importuotojai*

0,017879

 

* Vidaus rinkai verslo tikslais buitinę EEĮ 2021 m. tiekusių gamintojų ir importuotojų, kurie GPAIS duomenimis 2022-04-14 neturėjo galiojančių sutarčių su licencijuotomis organizacijomis dėl EEĮ atliekų tvarkymo organizavimo ir kurie dėl EEĮ nėra išregistruoti GPAIS iš Gamintojų ir importuotojų sąvado, 2022 m. užimamos rinkos dalys (procentais), paskaičiuotos remiantis EEĮ tiekimo vidaus rinkai 2021 m. apskaitos duomenimis, pateiktais GPAIS iki 2022-04-14, yra tokios:

Įmonės kodas

Įmonės pavadinimas

Užimama rinkos dalis, proc.

304894223

UAB "Elsanas"

0,008294

303065230

UAB "Manelis"

0,007733

133170954

UAB "Altas"

0,001126

302439166

UAB "Daikra"

0,000651

304975077

MB "PC technologijos"

0,000075

Užimamos EEĮ rinkos dalys 2021 m.

Užimamos EEĮ rinkos dalys 2020 m.

Užimamos EEĮ rinkos dalys 2019 m.

Užimamos EEĮ rinkos dalys 2018 m.

Užimamos EEĮ rinkos dalys 2017 m.

Užimamos EEĮ rinkos dalys 2016 m.

Gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos pakuočių rinkos dalys

Atsakingas asmuo: Atliekų licencijavimo  skyrius, Violeta Juozefaitė, tel. 8 665 48259

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2022 metams, apskaičiuotos pagal 2021 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojamos rinkos dalys, %

stiklinei pakuotei

be stiklinės ir medinės pakuotės

be medinės pakuotės

VšĮ „Žaliasis taškas“

52,874203

61,938227

55,391889

57,334272

VšĮ „Gamtos ateitis“

34,613230

30,892367

34,662289

33,543704

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“

9,846311

7,169406

9,945822

9,122024

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2022-03-25 duomenis.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2021 metams apskaičiuotos pagal 2020 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

50,850255

52,887714

VšĮ "Gamtos ateitis"

33,536302

34,880028

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

11,761019

12,232258

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2021-03-15 duomenis.

2020-04-27

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2020 metams apskaičiuotos pagal 2019 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

57,152521

59,579271

VšĮ "Gamtos ateitis"

25,878853

26,977694

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

12,895481

13,443035

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2020-04-24 duomenis.

2019-03-15

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2019 metams apskaičiuotos pagal 2018 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

65,846580

67,629825

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

14,168087

14,551784

VšĮ "Gamtos ateitis"

17,348560

17,818390

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2018-03-27 duomenis.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2018 metams apskaičiuotos pagal 2017 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

69,982295

72,497866

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

18,501619

19,166675

VšĮ "Gamtos ateitis"

8,046231

8,335460

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2018-03-15 duomenis.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2017 metams apskaičiuotos pagal 2016 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

50,563756

56,020486

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

38,486912

42,640335

VšĮ "Gamtos ateitis"

1,208735

1,339180

Patiektų rinkai pakuočių dalis (%), nepatenkanti į organizacijų užimamą rinkos dalį

Licencijuotoms organizacijoms nepriklausančių gamintojų ir importuotojų patiektos rinkai pakuotės

3,289520

 

Vienkartinės pakuotės, kurių tvarkymo organizavimas pavestas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams

6,451076

 

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2017-04-11 duomenis.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2016 metams apskaičiuotos pagal 2015 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ "Žaliasis taškas" 58,910465 61,367514
VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" 37,085707 38,632486

PASTABA. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos remiantis:

 • Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų narių sąrašais, pateiktais 2016-01-15;
 • Supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenimis, atnaujintais iki 2016-03-02.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2015 metams apskaičiuotos pagal 2014 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ "Žaliasis taškas" 60,146123 61,522564
VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" 36,748425 37,589411
VšĮ "Gamtos ateitis" 0,868157 0,888024

PASTABA. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos remiantis:

 • Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų narių sąrašais, pateiktais 2015-01-15;
 • Supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenimis, atnaujintais iki 2015-03-13.
   

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2014 metams apskaičiuotos pagal 2013 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ "Žaliasis taškas" 64,673928 66,464306
VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija" 32,632328 33,535694

PASTABA. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos remiantis:

 • Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų narių sąrašais, pateiktais 2014-02-17;
 • Supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų duomenimis, atnaujintais iki 2014-03-13.

Gamintojams ir importuotojams

Svarbus pranešimas gamintojams ir importuotojams

Pranešame, kad informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiančią informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymui ir registracijai Gamintojų ir importuotojų sąvade nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

(išsamesnę GPAIS informaciją galima rasti čia)

VIEŠAI SKELBIAMAS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADAS

Pasitikrinti ar įmonė buvo registruota Gamintojų ir importuotojų sąvade, galiojusiame iki 2017-12-31, galite viešai skelbiamame Gamintojų ir importuotojų sąvade adresu  https://giis.aplinka.lt/giis/

Nuo 2018 m. sausio 2 d. gamintojai ir importuotojai registruojasi informacinės sistemos GPAIS Gamintojų ir importuotojų sąvade, kuris viešai skelbiamas adresu  www.gpais.eu  pasirinkus nuorodą "Vieši GII sąvado duomenys".

Informacija gamintojams ir importuotojams

Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant šiuos atliekų srautus:

 • pakuočių;
 • apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);
 • elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ);
 • eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;
 • alyvos.

Gamintojai ir importuotojai privalo:

 • registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą; šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka; apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidas;
 •  tvarkyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas (pakuočių atveju - mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas).

Gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis) gali vykdyti:

1. individualiai – patys organizuodami po jų tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir pakuočių (savoms reikmėms sunaudotų) naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

2. kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatyme (pakuočių atveju - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme) nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatyme nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.

Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą rasite čia.

Gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, išrašytais tų atliekų tvarkytojų, kurie yra įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą

Plačiau apie gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimą skaitykite čia.

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais ieškokite čia.

Plačiau apie gaminiais pripildytų pakuočių gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite rubrikoje "Pakuočių atliekos → Gamintojų ir importuotojų pareigų vykdymas".

Atmintinę gamintojams ir (ar) importuotojams dėl nustatytų pareigų vykdymo galite rasti čia.

Plačiau apie  gaminių gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite:

 • elektros ir elektroninės įrangos atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 341 - 343 straipsniuose;
 • transporto priemonių atveju -  Atliekų tvarkymo įstatymo 344 - 346 straipsniuose;
 • alyvos atveju -  Atliekų tvarkymo įstatymo 347 , 3412- 3414 straipsniuose;
 • baterijų ir akumuliatorių atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 3415 - 3417 straipsniuose;
 • apmokestinamųjų gaminių atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 3418 - 3420 straipsniuose;
 • pakuočių atveju - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6, 7-7(1) straipsniuose. 
Teisės aktai bei kitų ES valstybių narių EEĮ registrai

Bendrieji gaminiams ir pakuotėms:

 • Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
 • Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
 • Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės
 • Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas
 • Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas

Papildomi dėl elektros ir elektroninės įrangos:

Papildomi dėl baterijų ir akumuliatorių:

 • Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės
 • Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas

Papildomi dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių:

 • Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
 • Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

Nuo 2018.01.02 registracija Gamintojų ir importuotojų sąvade vykdoma naudojantis GPAIS.

GPAIS Sąvade kaupiami po 2018-01-01 registruotų / persiregistravusių asmenų duomenys.

Jei asmens nerandate GPAIS viešai skelbiamo Gamintojų ir importuotojų sąvado paieškoje, tai reiškia, kad:

   - asmuo neregistruotas Sąvade ir neteikė prašymo registruotis Sąvade po 2018-01-01 ir nevykdo pakuočių, gaminių apskaitos GPAIS arba

   - arba kad asmuo galėjo būti išregistruotas iš Sąvado, nes du metus iš eilės nepateikė metinių apskaitos ataskaitų.

Informaciją apie iki 2018-01-01 galiojusiame Sąvade registruoto ir GPAIS veiklos nebevykdžiusio asmens istorinius duomenis galite gauti kreipdamiesi į Aplinkos apsaugos agentūrą el. paštu aaa@aaa.am.lt.

Kitų Europos Sąjungos valstybių narių EEĮ gamintojų/importuotojų registrai:

Šalis Šalyje registruotoų gamintojų/importuotojų paieška
Airija http://www.weeeregister.ie/producers/ 
Austrija https://secure.umweltbundesamt.at/erasform/reports/eras_publicreport_menu.jsp?wfjs_enabled=true&zz=0.15250858553288116_0.43773618595381236 
Danija https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=ManufacturerSearch.ascx&lang=en
Jungtinė Karalystė https://www.gov.uk/government/statistics/weee-registered-producers-public-register 
Latvija http://www.elektroregistrs.lv/registered-producers/en 
Lenkija http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php
Portugalija https://www.anreee.pt/uk/registadas/ 
Prancūzija https://www.syderep.ademe.fr/en/commun/deee 
Slovakija http://elektro.sazp.sk/register.php?action=list&searchtype=all
Vokietija https://www.system.stiftung-ear.de/verzeichnis/ 
Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimas

Nuo 2018-01-01 gaminių apskaitą reglamentuoja Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės (suvestinių redakcijų sąrašas).

Nuo 2018-01-02 importuotų ir (ar) pagamintų gaminių (alyvos, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių) apskaita privalo būti vykdoma naudojantis informacine sistema GPAIS (www.gpais.eu).

Atliekų tvarkymo organizavimo veiklos duomenis į GPAIS turi teikti tik tie gamintojai ir importuotojai, kurie vykdo gaminių prekybą Lietuvos vidaus rinkai ir šiai veiklai per kalendorinius metus bent vieną dieną yra pasirinkę individualią atsakomybę.

Kaip prisijungti prie GPAIS ir sukurti ūkio subjektą kaip GPAIS subjektą skaitykyte GPAIS svetainės rubrikoje "Esu naujas vartotojas".

GPAIS tinklalapio rubrikoje "Pagalbos puslapis" patalpinti vartotojų vadovai (PDF formatu), skirti gamintojams ir importuotojams.

Gaminių tiekimo vidaus rinkai apskaitos duomenys

Alyvos tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

Metai

Gamintojų ir importuotojų, pateikusių ataskaitas apie alyvos tiekimą vidaus rinkai, skaičius

Patiekta vidaus rinkai alyvos, t

2008

128

22020

2009

146

16854

2010

139

15266

2011

164

19521

2012

169

18186

2013

193

21390

2014

194

22955

2015

206

28145

2016

217

21970

2017

213

20144

2018

225

21590

2019

253

21935

2020 264 21912

Informacija apie naudotos alyvos atliekų tvarkymo užduočių vykdymą

Skaičius gamintojų ir importuotojų, kurie

2008

2009

2010

2011

2012

įvykdė ar viršijo nustatytą užduotį

93

108

108

138

138

neįvykdė užduoties

31

19

18

18

24

nepateikė duomenų apie užduoties vykdymą

4

19

13

8

7

Transporto priemonių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

Metai

Įmonių, pateikusių ataskaitas apie transporto priemonių tiekimą vidaus rinkai, skaičius

patiekta vnt.

patiekta tonomis

2010

280

19303

29514

2011

259

27060

41018

2012

279

30048

46221

2013

387

35189

54849

2014

622

42561

68417

2015

743

51668

82955

2016

940

61531

99074

2017

952

70783

119846

2018

607

64694

 79618

2019 682 56356 92910
2020 774  56984 94435

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 2018 - 2020 m. (pagal 6 EEĮ kategorijas)

(Paskutinio duomenų atnaujinimo data - 2022.06.07)  Atsisiųsti (Excel formatu)

             

tonomis

EEĮ kategorija

2018

2019

2020

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Iš viso

Iš jų, buitinės EEĮ

Nr.

Pavadinimas

1

Temperatūros keitimo įranga

7.947,615

7.445,300

8.022,445

7.309,225

7.844,504

6.896,349

2

Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

2.541,138

2.414,536

2.952,399

2.882,343

2.341,771

2.055,847

3

Lempos

378,690

290,167

353,496

235,520

424,861

264,741

4

Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)

15.422,966

13.696,966

17.893,128

15.351,890

20.636,478

17.499,232

5

Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

7.714,292

7.062,417

8.509,794

7.798,182

9.406,130

8.555,087

6

Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

1.563,109

1.294,474

1.752,921

1.251,819

1.352,554

952,337

 

Iš viso:

35.567,810

32.203,860

39.484,183

34.828,979

42.006,297

36.223,592

               
 

Statistinė informacija parengta Gaminių apskaitos ataskaitų, teikiamų naudojantis GPAIS, duomenų pagrindu:

  2020-04-16 duomenimis

  2021-01-05 duomenimis

  2022-06-07 duomenimis

Elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) tiekimas vidaus rinkai 2013 - 2017 m. (pagal 10 EEĮ kategorijų) Atsisiųsti duomenis (Excel formatu)

Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Įmonių skaičius

patiekta, t

Padangos
(sveriančios >3 kg)

364

25248

318

29320

306

28100

315

30741

271

31005

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

394

645

388

633

390

669

385

665

390

583

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

369

474

367

507

360

531

372

555

367

535

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

239

671

237

737

229

789

222

711

217

628

 Paskutinio duomenų atnaujinimo data - 2022-03-04

Baterijų ir akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai

  2016 2017 2018 2019 2020
  Įmonių skaičius patiekta, t Įmonių skaičius patiekta, t Įmonių skaičius patiekta, t Įmonių skaičius patiekta, t Įmonių skaičius patiekta, t
Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai 981 748 1013 831 678 762 796 750 780 872
Automobiliams skirtos ir pramoninės baterijos ir akumuliatoriai 1221 10563 1228 10862 808 10371 951 10449 999 11985

 Paskutinio duomenų atnaujinimo data - 2022-03-04

Baterijų ir akumuliatorių, tiekiamų vidaus rinkai kaip atskiri gaminiai, patiekti vidaus rinkai kiekiai

Užduoties, nustatytos gamintojams ir importuotojams (GII), vykdymas

Paskutinio duomenų atnaujinimo data - 2021-06-15

Metai Baterijos (galvaniniai elementai) Akumuliatoriai
Deklaracijų FR0523 skaičius Patiektas vidaus rinkai kiekis, t Atliekų kiekis, nurodytas GII gautuose dokumentuose, įrodančiuose atliekų tvarkymą Užduoties įvykdymas* Deklaracijų FR0523 skaičius Patiektas vidaus rinkai kiekis, t Atliekų kiekis, nurodytas GII gautuose dokumentuose, įrodančiuose atliekų tvarkymą Užduoties įvykdymas*
t % t %
2012 152 575,1 157,1 27,3 342 7931,8 2091,6 26,4
2013 162 379,9 126,6 33,3 359 6779,5 2085,8 30,8
2014 174 342,4 129,0 37,7 334 7665,5 2723,4 35,5
2015 190 396,3 158,9 40,1 380 7740,8 3145,4 40,6
2016 192 388,4 175,2 45,1 408 8773,3 3945,0 45,0
2017 189 424,9 196,6 46,3 413 8947,1 4084,3 45,6
2018 242 470,8 210,4 44,7 400 8623,6 3868,2 44,9
2019 221 463,3 207,7 44,8 414 8783,7 3931,9 44,8
* LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 1168 nustatytos užduotys procentais, skaičiuojant nuo patiekto vidaus rinkai kiekio:

   2012 - 25 %,  2013 - 30 %,  2014 - 35 %,  2015 - 40 %,  nuo 2016 - 45 %.    

Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus

Dėl informacijos apie turimas sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) suvedimo į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – ATVR).

Informuojame, kad gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdantys atliekų tvarkytojai, atliekų tvarkytojai apdorojantys mišrias komunalines atliekas, kurie turi galiojančias sutartis, sudarytas su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl komunalinių atliekų surinkimo, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, ar mišrių komunalinių atliekų apdorojimo, privalo ATVR pateikti šią informaciją:

 • savivaldybės dėl kurių sudaryta sutartis,
 • sutarties numeris,
 • sutarties įsigaliojimo data,
 • sutarties galiojimo terminas,
 • sutarties pabaigos data,
 • atliekų kodai numatyti sutartyje.

Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie atliekų tvarkytojų, įrašytų į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų atliekų tvarkytojų sąrašą, turimą teisę surinkti ar apdoroti mišrias komunalines atliekas tam tikrose savivaldybėse ATVR modulyje "Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus Sąrašas" atsiras tik tada, kai atliekų tvarkytojas informaciją apie turimas komunalines sutartis suves į ATVR.

Dėl technininių  klausimų, prašome kreiptis el. paštu pagalba@aaa.am.lt          

Primename, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės įpareigoja atliekas tvarkančias įmones, pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro objekto duomenims ir informacijai, per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo atnaujinti registraciją registre.

Taip pat akreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo nuostatomis, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai sutartis su užsienyje esančiais atliekų tvarkytojais turi sudaryti taip, kad, jeigu sutartiniuose santykiuose dalyvauja tarpininkas, jis turi priklausyti išsiuntimo arba gavimo šalies jurisdikcijai.

Daugiau šia tema skaitykite čia.

Aplinkos apsaugos agentūros sprendimai 2022 m.

Sprendimai dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), duomenų tikslinimo Sąraše, išbraukimo iš Sąrašo

2022-01-24 Nr. (27)-TS-4 Parsisiųsti
2022-02-21 Nr. (27)-TS-8 Parsisiųsti
2022-02-22 Nr. (27)-TS-9 Parsisiųsti
2022-02-23 Nr. (27)-TS-10 Parsisiųsti
2022-03-03 Nr. (27)-TS-11 Parsisiųsti
2022-03-04 Nr. (27)-TS-12 Parsisiųsti
2022-03-16 Nr. (27)-TS-14 Parsisiųsti
2022-03-21 Nr. (27)-TS-15 Parsisiųsti
2022-03-28 Nr. (27)-TS-17 Parsisiųsti
2022-03-30 Nr. (27)-TS-18 Parsisiųsti
2022-03-30 Nr. (27)-TS-19 Parsisiųsti
2022-04-04 Nr. (27)-TS-20 Parsisiųsti
2022-04-05 Nr. (27)-TS-21 Parsisiųsti
2022-04-14 Nr. (27)-TS-23 Parsisiųsti
2022-05-19 Nr. (27)-TS-29 Parsisiųsti
2022-05-19 Nr. (27)-TS-30 Parsisiųsti
2022-05-20 Nr. (27)-TS-31 Parsisiųsti
2022-05-25 Nr. (27)-TS-33 Parsisiųsti
2022-05-25 Nr. (27)-TS-34 Parsisiųsti
2022-06-14 Nr. (27)-TS-35 Parsisųsti
2022-06-17 Nr. (27)-TS-36 Parsisiųsti
2022-06-22 Nr. (27)-TS-39 Parsisiųsti
2022-07-08 Nr. (27)-TS-40 Parsisiųsti
2022-07-08 Nr. (27)-TS-41 Parsisiųsti
2022-07-18 Nr. (27)-TS-42 Parsisiųsti
2022-07-29 Nr. (27)-TS-44 Parsiųsti
2022-08-29 Nr. (27)-TS-46 Parsiųsti

Atliekų apskaita

Informaciją apie atliekų apskaitą rasite čia.