*alt_site_homepage_image*
En

Atliekos

Atliekų surinkimo aikštelės

Norėdami ieškoti atliekų surinkimo aikštelių, spauskite ant paveikslėlio.

Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR)

Viešus ATVR duomenis rasite internetinėje svetainėje adresu: https://atvr.am.lt

Išsami informacija apie atliekų tvarkymo registrą pateikiama čia.

Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės Lietuvoje

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse yra priimamos šios bioskaidžios atliekos:

  • želdynų karpymo atliekos, nukritę lapai, nupjauta žolė,
  • gėlės, piktžolės,
  • vaisių, daržovių atliekos,
  • medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros,
  • smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 53 žaliųjų atliekų surinkimo (priėmimo) aikštelės. Šios aikštelės yra suskirstytos pagal apskritis: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus. Kiekvienos apskrities bioskaidžių atliekų surinkimo aikštelių adresai, kontaktai bei darbo laikas yra pateikti žemiau esančiose lentelėse.

Prieš vežant atliekas į aikštelės rekomenduojame susisiekti su aikštelės darbuotojais.

Didelių gabaritų (stambiagabaričių) atliekų surinkimo aikštelės Lietuvoje

Didelių gabaritų atliekos tai – seni baldai (kėdės, lovos, spintos, stalai, komodos ir kt.), langai, durys, dviračiai, kilimai, radiatoriai, automobilinės kėdutės, naudotos automobilių padangos, vežimėliai, talpos ir kitos buityje susidarančios didelių matmenų atliekos.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 98 didelių gabaritų atliekų surinkimo (priėmimo) aikštelės. Šios aikštelės yra suskirstytos pagal apskritis: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus. Kiekvienos apskrities stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių adresai, kontaktai bei darbo laikas yra pateikti žemiau esančiose lentelėse.

Prieš vežant atliekas į aikšteles rekomenduojame susisiekti su aikštelės darbuotojais. Daugiau informacijos apie priimamas atliekas ir jų kiekius pateikiama Regionų atliekų tvarkymo centrų internetiniuose puslapiuose (nuorodos pateikiamos po lentelėmis).

Rūšiuojamojo surinkimo būdu surenkamų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų klasifikavimas
Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Konsoliduotą reglamento versiją, kartu su pakeitimais, galima rasti čia.

Aplinkos apsaugos agentūra nagrinėja pateiktus prašymus dėl tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimams vežti atliekas gauti (eksportuoti, importuoti, pervežti tranzitu) ir konsultuoja su jais susijusiais klausimais.

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:

Leidimo procedūra („Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas“, 4 – 17 str.), (pildomi IA ir IB priedai kompetentingų institucijų leidimams gauti, eksporto iš Lietuvos atveju pranešimas derinamas pildant GPAIS TAV modulį ir tik ten suderinus (pranešimo būsena sistemoje bus „Priimtas“), Agentūrai elektroniniu paštu aaa@gamta.lt yra siunčiami užpildytas ir pasirašytas IA priedas kartu su IB priedu bei visu dokumentų komplektu; atliekų importo atveju - norint atliekas įvežti į Lietuvą, atliekų siuntėjas dėl leidimo turi kreiptis į savo šalies, iš kurios bus siunčiamos atliekos, kompetentingą instituciją);

Supaprastinta procedūra („Bendri informacijos reikalavimai", 18 str.) (pildomas VII priedas);

Tam tikrais atvejais atliekų importo į ar eksporto iš Europos Bendrijos atvejais yra taikomas vežimo draudimas.

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinius atliekų vežimus galite rasti Tarpvalstybiniai atliekų vežimai | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt).

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda licencijas arba atsisako jas išduoti, tikslina licencijų duomenis, sustabdo licencijų galiojimą arba panaikina licencijų galiojimo sustabdymą , panaikina licencijų galiojimą ir išduoda licencijų dublikatą.

Licencija išduodama pavojingųjų atliekų surinkimui, t. y. pavojingųjų atliekų paėmimui iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį pavojingųjų atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki pavojingųjų atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose pavojingosios atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į pavojingųjų atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

Išsamesnė informacija pateikiama: Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimas | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt)

Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos

Aplinkos apsaugos agentūra išduoda gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo licencijas.

Platesnė informacija ir Gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašas skelbiami: Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos | Aplinkos apsaugos agentūra (lrv.lt)

Atliekų apskaita

Informaciją apie atliekų apskaitą rasite čia.