*alt_site_homepage_image*
En

Aplinkos būklės analitikos centras

Aplinkos apsaugos agentūroje įsteigtas naujas Aplinkos būklės analitikos centras – nepriklausomas Lietuvos aplinkos analitikos padalinys, kuris vertins šalyje taikomų ir planuojamų politikos priemonių poveikį aplinkai pagal išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), oro ir vandens teršalų kiekius bei kitus pamatuojamus aplinkosaugos rodiklius, kurie padės Lietuvai tapti klimatui ir aplinkai neutralia šalimi iki 2050 m.

 „Iki šiol Lietuva neturėjo vieningos politikos priemonių poveikio aplinkai vertinimo sistemos. Tokia sistema būtina siekiant tvariai vystyti šalies ūkį, siekiant žaliojo kurso tikslų nacionaliniu lygiu priimti aplinkai mažiausią neigiamą poveikį darančius sprendimus ir užtikrinti tarptautinių aplinkosaugos įsipareigojimų  įgyvendinimą”, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Centras įsteigtas apjungiant ir optimizuojant Aplinkos apsaugos agentūros turimus resursus, trūkstamos specialistų kompetencijos kuriamos iš papildomų asignavimų, kuriems skirta 190 tūkst. eurų.

Šiuo metu centre dirba 24 analitikai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro kokybės vertinimo srityse. Planuojama, kad 2023 m. į naująjį centrą pradės integruotis vidaus vandenų ir Baltijos jūros analitiniai skyriai, o 2024 m. ir atliekų, nuotekų bei kiti Aplinkos apsaugos agentūros analitiniai skyriai. Siekiama, kad iki 2025 m. Aplinkos būklės analitikos centras taptų svarbiausia nepriklausoma Lietuvos aplinkos analitikos institucija, gebančia sistemiškai vertinti šalies aplinkos rodiklius ir teikiančia pamatuotas rekomendacijas Lietuvos institucijoms, verslui bei visuomenei.

Aplinkos būklės analitikos centras siekia centralizuoti politikos poveikio aplinkai vertinimo kompetencijas nacionaliniu lygiu. Centras užtikrins, kad visuomenė būtų nuolat išsamiai informuojama apie Lietuvos aplinkos būklę, būtų sudaromos patikimos bei skaidrios pagrindinių ūkio sektorių vystymo prognozės.

Pagrindinės centro veiklos kryptys: aplinkos oro, vidaus vandenų, Baltijos jūros ir Kuršių marių taršos tyrimai ir matavimai, duomenų analizė, būklės gerinimo rekomendacijos; išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, atliekų, vandens naudojimo ir nuotekų kiekio apskaita bei prognozės; ūkinės veiklos pokyčių, politikos ir priemonių poveikio vertinimas ir stebėsena, metodikų rengimas; ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas; visuomenės ir institucijų informavimas apie aplinkos būklės pokyčius.