*alt_site_homepage_image*
En

Leidimai vilkų (Canis lupus) paėmimui iš gamtos ne jų medžiojimo terminu ar išnaudojus sumedžiojimo limitą

Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas nustato, kokiais atvejais išduodami leidimai.

Leidimai paimti iš gamtos vilkų ne Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nurodytu leistinu jų medžiojimo terminu ar išnaudojus nustatytą jų sumedžiojimo limitą, ar prireikus paimti iš gamtos šios rūšies individų nacionaliniuose parkuose, telmologiniuose, ornitologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose, Žuvinto biosferos rezervate ir Vištyčio regioniniame parke gali būti išduodami, jeigu atitinka bent vieną iš šių atvejų:

1. kai vilkai savivaldybės teritorijoje užpuola ūkinius gyvūnus, skaičius, gautas susumavus tokius įvykius einamaisiais metais kaupiamuoju principu, įvykusius nuo gegužės 1 d. iki prašymo pateikimo dienos, ir perskaičiuotas 100 tūkst. hektarų savivaldybės teritorijos, yra:

  2 ar daugiau teikiant prašymą nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.;

  3 ar daugiau teikiant prašymą nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d.;

  4 ar daugiau teikiant prašymą nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d.;

  6 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;

  8 ar daugiau teikiant prašymą nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

  10 ar daugiau teikiant prašymą nuo spalio 1 d. iki spalio 14 d.

2. vilkai kelia pavojų visuomenės sveikatai ir saugai.

Atkreipiame dėmesį, kad vienu leidimu gali būti leidžiama paimti iš gamtos ne daugiau kaip 2 vilkus.